Psychotraumatologia

Kto to

Co to?

Psychotraumatolog udziela wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich katastrofy, działania wojenne, śmierć osoby bliskiej, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie, pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną, odnależć wyjście z trudnej sytuacji za pomocą terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Do zadań psychotraumatologa należy również: wczesna interwencja po traumatycznych zdarzeniach oraz terapia osób z traumą. 

Kiedy pomoże

Kiedy pomoże?

  • Powracające, natrętne myśli związane z traumatycznym przeżyciem;
  • Problemy z pamięcią doświadczenia traumatycznego;
  • Rozdrażnienie, nadpobudliwość, zachowania agresywne;
  • Pogorszenie nastroju, izolacja od otoczenia;
  • Trudności ze snem.

Obszary pomocy

Kryzys

Kryzys

Psychotraumatolog w trakcie przeprowadzania interwencji kryzysowej prowadzi działania mające na celu wykorzystanie wszystkich możliwych zasobów osoby wymagającej pomocy (otoczenia społecznego, instytucji pomocowych), tak aby ułatwić uzyskanie równowagi wewnętrznej oraz poczucia kontroli nad własnym życiem. Jest to pierwszy etap pomocy osobie doświadczającej kryzysu.

 

Trauma

Trauma

Psychotraumatolog jest osobą posiadającą odpowiednie kompetencje pozwalające mu na pracę terapeutyczną z osobami, które doświadczyły traumy. Podczas konsultacji psychotraumatolog ocenia występujące objawy, ich częstotliwość oraz dobiera odpowiednią metodę terapii. Do najczęściej stosowanych zalicza się: terapię EMDR oraz procedurę przedłużonej ekspozycji.

Umów się na wizytę