Witaj na mojej stronie!

Łukasz Kocaj​

Psycholog, Psychotraumatolog, Suicydolog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Doświadczenie kliniczne zdobyłem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych w Wieruszowie, Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień Karan dla Osób Uzależnionych od Narkotyków w Kaliszu, Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków w Mstowie, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Krotoszynie.

Zawód, który wykonuję zrodził się z pasji do ludzi i ich zachowań. Prowadzę konsultacje  i sesje terapeutyczne z młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie pracuję w gabinecie w Miejskim Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych w Wieruszowie oraz online. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty. Odbyłem terapię własną.  Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.                                       

Co jest dla mnie ważne?

Etyka

Nie unikam rozstrzygania konfliktów moralnych, staram się je dostrzegać, dokładnie je rozważam i podejmuje decyzje kierując się własnym rozeznaniem, z zachowaniem praw etyki.​

Poufność

Obowiązek poufności jest dla mnie najważniejszą zasadą, którą przestrzegam. Wszystkie słowa padające podczas wizyty, nigdy nie wyjdą na światło dzienne

Rozwój

Cechuje mnie chęć nieustannego rozwoju, dlatego zdobywam coraz to nowszą wiedzę w szkołach, na kursach i szkoleniach.

Superwizja

Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji u certyfikowanych superwiziorów

Moje wykształcenie

Studia z Psychologii  w specjalności Psychoterapia  ukończyłem w Instytucie Psychologii Collegium Humanum w Warszawie. Jestem absolwentem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem studia podyplomowe specjalizacja z Psychotraumatologii – Master   of Science (MSc.) akredytacja Austrian Training Center for Neuro-Linguistic Programming and Neuro-Linguistic Psychotherapy (OETZ-NLP&NLPt) The Coaching – and Psychotherapy-Academy (Wiedeń,   Austria), studia podyplomowe specjalizacja z Suicydologii – Master of Science (MSc.) oraz studia podyplomowe specjalizacja z  Psychologii Klinicznej w Collegium Humanum w  Warszawie. Specjalizację z zakresu Psychoterapii Uzależnień pod kierunkiem prof.  Krzysztofa Gąsiora i prof. Jana Chodkiewicza realizowałem w Studium Psychoterapii Uzależnień Fundacji  Zdrowia Psychicznego i Somatyczne o Vis Salutis w Łodzi.

W mojej pracy terapeutycznej koncentruję się na realizowaniu celów wyznaczonych wspólnie z Klientem.  Jako specjalista psychoterapii uzależnień dobieram odpowiednie narzędzia służące postępowi w procesie    terapeutycznym adekwatne do zasobów pacjenta. Skuteczność terapii opieram o nurt poznawczo- behawioralny i dialog motywujący DM. Budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, jak i   bezpieczeństwo klienta uważam za fundament funkcjonowania w procesie terapii. Pracuję  z młodzieżą  i    osobami dorosłymi również online. Oprócz udzielania pomocy psychologicznej i wsparcia psychologicznego prowadzę konsultację psychotraumatologiczną, diagnozę stanu psychicznego wraz z  rozpoznaniem specyfiki zdarzenia traumatycznego, rozmowę stabilizującą w ramach interwencji  kryzysowej.

Oferuję pomoc psychologiczną, wsparcie psychotraumatologiczne, interwencję kryzysową,   psychoedukację a także pomoc psychoterapeutyczną w obszarach uzależnień od substancji oraz  behawioralnych (czynnościowych), współuzależnionych, osób z syndromem DDA, DDD, doświadczających   zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń osobowości, bulimii, anoreksji jak również dotyczących trudności  relacyjnych.

Szkolenia, kursy, certyfikaty

Certyfikat Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
Organizator: Fundacja Praesterno w Warszawie

Certyfikat Psychoterapia Uzależnień Behawioralnych
Organizator: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Certyfikat Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości - szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów
Organizator: Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie

Certyfikat Psychoterapia pacjenta z borderline - szkolenie dla psychoterapeutów
Organizator: Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie

Certyfikat Techniki terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu uzależnień
Organizator: Akademia CBT w Warszawie

Certyfikat Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi
Organizator: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS w Pruszkowie

Certyfikat Osobowość narcystyczna i zaburzenia współwystępujące we współczesnym świecie
Organizator: Psychologia w praktyce - Szkolenia w Warszawie

Certyfikat Nowe Metody i techniki w terapii zaburzeń lękowych
Organizator: Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów w Warszawie

Certyfikat Trener Umiejętności Społecznych i Życiowych
Organizator: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS w Pruszkowie

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Zaświadczenie ukończenia szkolenia DDA - kim jest pacjent, którego tak nazywamy i jak mu pomagać?
Organizator: Fundacja Vis Salutis w Łodzi

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Zaswiadczenie ukończenia szkolenia z zakresu Prewencja zachowań suicydalnych
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Certyfikat Terapeuty Pomocy Emocjonalnej w zakresie Pomocy osobom wykluczonym i niedostosowanym społecznie oraz dzieciom i młodzieży z niedostosowaniem społecznym
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Zaswiadczenie ukończenia szkolenia z zakresu: Problemy psychospołeczne narkomanii w Polsce
Organizator: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji w Poznaniu