Witaj na mojej stronie!

Łukasz Kocaj​

Psycholog, psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji, psychotraumatolog, interwent kryzysowy. Doświadczenie kliniczne zdobyłem w Miejskim Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych w Wieruszowie, Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień Karan dla Osób Uzależnionych od Narkotyków w Kaliszu, Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych od Narkotyków w Mstowie, Poradni Leczenia Uzależnień w Krotoszynie 

Zawód, który wykonuję zrodził się z pasji do ludzi i ich zachowań. Prowadzę konsultacje i sesje terapeutyczne z młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie pracuję w gabinecie w Miejskim Ośrodku Profilaktyki, Terapii Uzależnionych i Współuzależnionych w Wieruszowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach. Ważny jest dla mnie rozwój osobisty. Odbyłem terapię własną.  Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji u certyfikowanych superwizorów W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) i Kodeksem Etyczno-Zawodowym Terapeuty Uzależnień Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(KCPU).                                      

Moje wykształcenie

Jestem absolwentem jednolitych studiów magisterskich z psychologii o specjalności psychoterapia w Instytucie Psychologii Szkoły Głównej Menadżerskiej – Collegium Humanum w Warszawie, absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu i Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku Resocjalizacja. Ukończyłem także studia podyplomowe z Psychotraumatologii w Instytucie Psychologii Collegium Humanum w Poznaniu. Studium Interwencji Kryzysowej DCP ukończyłem w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu akredytowane przez Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej. Specjalizację z zakresu Psychoterapii Uzależnień pod kierunkiem prof. Krzysztofa Gąsiora i prof. Jana Chodkiewicza realizowałem w Studium Terapii Uzależnień (STU) Fundacji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis  w Łodzi akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii KBPN .
W mojej pracy terapeutycznej koncentruję się na realizowaniu celów wyznaczonych wspólnie z Klientem. Jako specjalista psychoterapii uzależnień dobieram odpowiednie narzędzia służące postępowi w procesie terapeutycznym adekwatne do zasobów pacjenta. Skuteczność terapii opieram o nurt poznawczo- behawioralny. Budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, jak i bezpieczeństwo klienta uważam za fundament funkcjonowania w procesie terapii. Pracuję  z młodzieżą  i osobami dorosłymi również online.
Oferuję pomoc psychologiczną, wsparcie psychotraumatologiczne, interwencję kryzysową,  psychoedukację a także psychoterapię  w obszarach uzależnień od substancji oraz  behawioralnych (czynnościowych), współuzależnionych, osób z syndromem DDA, DDD, doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości, depresji, bulimii, anoreksji jak również trudności relacyjnych

Szkolenia, kursy, certyfikaty

Certyfikat Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych
Organizator: Fundacja Praesterno w Warszawie

Certyfikat Terapia Uzależnień Behawioralnych
Organizator: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Certyfikat Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości - szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów
Organizator: Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie

Certyfikat Psychoterapia pacjenta z borderline - szkolenie dla psychoterapeutów
Organizator: Szkoła Psychoterapii DIALOG w Warszawie

Certyfikat Techniki terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu uzależnień
Organizator: Akademia CBT w Warszawie

Certyfikat Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi
Organizator: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS w Pruszkowie

Certyfikat Osobowość narcystyczna i zaburzenia współwystępujące we współczesnym świecie
Organizator: Psychologia w praktyce - Szkolenia w Warszawie

Certyfikat Nowe Metody i techniki w terapii zaburzeń lękowych
Organizator: Ogólnopolski Kongres Psychologów i Psychoterapeutów w Warszawie

Certyfikat Trener Umiejętności Społecznych i Życiowych
Organizator: Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SENS w Pruszkowie

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Zaświadczenie ukończenia szkolenia DDA - kim jest pacjent, którego tak nazywamy i jak mu pomagać?
Organizator: Fundacja Vis Salutis w Łodzi

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu Podstawy terapii uzależnień z elementami mindfulness
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Zaswiadczenie ukończenia szkolenia z zakresu Prewencja zachowań suicydalnych
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Certyfikat Terapeuty Pomocy Emocjonalnej w zakresie Pomocy osobom wykluczonym i niedostosowanym społecznie oraz dzieciom i młodzieży z niedostosowaniem społecznym
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego w Lubaczowie

Zaswiadczenie ukończenia szkolenia z zakresu: Problemy psychospołeczne narkomanii w Polsce
Organizator: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Administracji w Poznaniu